อบรม DLIT คณะครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่

https://youtu.be/VAJl-Uo_wAg
https://youtu.be/iQDeN5gMgjs

ลงทะเบียนการอบรม *

- วันที่ 1 (เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 )

- วันที่ 2 (อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 )

- กรอกอีเมล์ Gmail

แบบสอบถามความพึงพอใจ *

- วันที่ 1 (เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 )

- วันที่ 2 (อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 )

ไลน์กลุ่ม DLIT CPM1

ผลงานของคุณครู

แบบกรอก LINK URL ผลงานผู้เข้าอบรม ‎(การตอบกลับ)‎