พ่อสมศักดิ์ แม่หนูเลื่อน มอบทุน

วันที่โพสต์: 21 พ.ค. 2012, 7:34:15

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555 พ่อสมศักดิ์ แม่หนูเลื่อน บ้านตาดพัฒนา มอบทุนสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

ณ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ