ผอ.สืบพงษ์ ทองใบใหญ่รับโล่ ศูนย์การเรียนรู้เพศวิถี

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2014, 7:03:48

<<ภาพขยาย

การประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

credit : http://www.teenpath.net