ติดต่อโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชย.1

ต้องการติดต่อสอบถาม

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ หมู่ 1 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทร.044-125044

Email โรงเรียน : kudphai@gmail.com

Facebook: facebook.com/kudphai หรือค้นหา "โรงเรียนบ้านกุดไผ่ จังหวัดชัยภูมิ"