ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบBBL

วันที่โพสต์: 17 มิ.ย. 2015, 9:02:42

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบBBL ที่ โรงเรียนบ้านยางคำ อ.หนองเรือ และ โรงเรียนบ้านโนนโก อ.ชุมแพ สปพ.ขอนแก่น เขต5

ภาพเพิ่มเติม Album1 - Album2