อบรม DLIT

วันที่โพสต์: 25 ม.ค. 2016, 17:21:32

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 : อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับคณะครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่

>>ภาพกิจกรรม