เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

วันที่โพสต์: 6 มิ.ย. 2016, 8:36:53

วันที่ 2 มิถุนายน2559 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดไผ่ เดินรณรงค์ ‪#‎ต่อต้านยาเสพติด‬ และ ‪#‎รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย‬ เพื่อสร้างความตระหนักในโทษของยาเสพติดและการทำลายแหล่งลูกน้ำ เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ของยุง