พิธีถวายราชสุดดี เป็น “วันวชิราวุธ”

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2014, 4:04:29

25 พฤศจิกายน 2557 ได้จัดพิธีถวายราชสุดดี เป็น “วันวชิราวุธ” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และหลังเสร็จพิธีครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน