เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสืออิสราภรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่โพสต์: 25 ม.ค. 2016, 17:49:18

21-22 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ร่วมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสืออิสราภรณ์ จ.ชัยภูมิ

>> ภาพกิจกรรม