ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่อบรม UTQ

วันที่โพสต์: 1 มิ.ย. 2012, 5:06:25

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เชิญคณะครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ เข้าร่วมอบรม UTQ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 น.