กิจกรรมกายบริหารเช้าหน้าเสาธง

วันที่โพสต์: 31 พ.ค. 2012, 13:13:26

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ โดยครูสุวิทย์ นำนักเรียนออกกำลังกายเช้าเพี่ออบอุ่นร่างกายและเตรียมก่อนเข้าชั้นเรียน