ลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: 25 ม.ค. 2016, 17:35:31

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมมาภิบาล โรงเรียนสุจริต "สพฐ ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น" ณ โรงเรียนบ้านกุดไผ่...โดยรับเกียรติ จากประธานคณะการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายบุญมา ศรีไทย)และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายสมสมัคร ดิเรกศรี) เป็นสักขีพยาน // โรงเรียนบ้านกุดไผ่ จังหวัดชัยภูมิ

>> ภาพกิจกรรม