สตน.ตรวจสอบพัสดุ การเงิน

วันที่โพสต์: 7 ส.ค. 2012, 12:59:39

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555 สำนักตรวจสอบภายใน สพป.ชย.1 มานิเทศ ตรวจสอบการเงิน พัสดุ โรงเรียนบ้านกุดไผ่