ตัวแทนระดับศูนย์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันที่โพสต์: 22 มิ.ย. 2012, 16:24:49

ตัวแทนระดับศูนย์บ้านเขว้า2 จากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555

คลิก

V

http://www.kudphai.net/index.php?name=news&file=readnews&id=21