ขอต้อนรับคุณครูภัทรวดี เชื้อโนนแดง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกุดไผ่

วันที่โพสต์: 25 ม.ค. 2016, 17:44:56

ขอต้อนรับคุณครูภัทรวดี เชื้อโนนแดง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกุดไผ่ด้วยความเต็มใจยิ่ง สู่รั้วสีฟ้าแดงครับ

>>ภาพกิจกรรม