กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: 14 ต.ค. 2016, 6:56:54

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโครงการมุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก สามารถต่อยอดความรู้เดิม และส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคต ... ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร / ตลาดน้ำอโยธยา และวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>> คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม