กิจกรรม

กลุ่มกองทุนเงินล้านบ้านกุดไผ่ มอบเงินพัฒนาโรงเรียน — 25 ม.ค. 2017, 9:23:31

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 — 14 ต.ค. 2016, 6:56:54

เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ป้องกันลูกน้ำยุงลาย — 6 มิ.ย. 2016, 8:36:53

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสืออิสราภรณ์ จ.ชัยภูมิ — 25 ม.ค. 2016, 17:49:18

ทดสอบการอ่านการเขียนชั้น ป.1 — 25 ม.ค. 2016, 17:47:17

ขอต้อนรับคุณครูภัทรวดี เชื้อโนนแดง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกุดไผ่ — 25 ม.ค. 2016, 17:44:56

ส่งคุณครูณัฏฐยาภรณ์ โสภาค ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอนที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ — 25 ม.ค. 2016, 17:43:05

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดไผ่ — 25 ม.ค. 2016, 17:40:35

กิจกรรมส่่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อำลา2558 ต้อนรับ 2559 — 25 ม.ค. 2016, 17:38:41

ลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับครูและบุคลากรทางการศึกษา — 25 ม.ค. 2016, 17:35:31

นิเทศติดตาม การดำเนินการโครงการ DLIT — 25 ม.ค. 2016, 17:29:12

ดร.เสงี่ยม ทองละมุล และคณะมานิเทศ — 25 ม.ค. 2016, 17:24:40

อบรม DLIT — 25 ม.ค. 2016, 17:21:32

เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด — 17 มิ.ย. 2015, 9:20:07

ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบBBL — 17 มิ.ย. 2015, 9:02:42

ทำบุญกับคณะท่านนายอำเภอบ้านเขว้า — 17 มิ.ย. 2015, 8:37:49

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ — 4 ธ.ค. 2014, 8:17:03

พิธีถวายราชสุดดี เป็น “วันวชิราวุธ” — 26 พ.ย. 2014, 4:04:29

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นักเรียน ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ — 26 พ.ย. 2014, 3:53:42

ผอ.เขตพบเพื่อนครู — 23 พ.ย. 2014, 14:30:26

ผอ.สืบพงษ์ ทองใบใหญ่รับโล่ ศูนย์การเรียนรู้เพศวิถี — 13 พ.ย. 2014, 7:03:48

ประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีศรีตำบล... ผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข — 5 มี.ค. 2013, 8:04:57

เหรียญทอง ระดับชาติ — 5 มี.ค. 2013, 7:50:54

รับเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมโครงงานอาชีพ ชั้น ม.1-3 — 5 มี.ค. 2013, 7:45:12

นำเสนอ Best practice เรียนร่วม — 7 ส.ค. 2012, 13:01:21

สตน.ตรวจสอบพัสดุ การเงิน — 7 ส.ค. 2012, 12:59:39

ครูและนักเรียนทำบุญถวายเทียน ปัจจัย — 7 ส.ค. 2012, 12:57:20

กิจกรรมกายบริหารเช้าหน้าเสาธง — 31 พ.ค. 2012, 13:13:26

พ่อสมศักดิ์ แม่หนูเลื่อน มอบทุน — 21 พ.ค. 2012, 7:34:15

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกุดไผ่ — 19 พ.ค. 2012, 16:20:20

โครงการต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน — 15 พ.ค. 2012, 13:12:40

การอบรมเว็บ — 11 พ.ค. 2012, 7:32:57

ภาพสบาย — 10 พ.ค. 2012, 9:15:49

กิจกรรม — 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09