รับเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมโครงงานอาชีพ ชั้น ม.1-3

วันที่โพสต์: 5 มี.ค. 2013, 7:45:12

นักเรียนได้รับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ชั้น ม.1-3