ข่าวสาร

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

12-15 พ.ค.55 โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพบ.ชย.1 จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2555

เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน