ประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีศรีตำบล... ผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข

วันที่โพสต์: 5 มี.ค. 2013, 8:04:57

<<รูปภาพ

5 มีนาคม 2556 08.00 -12.00 น

คณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีศรีตำบล ที่โรงเรียนบ้านกุดไผ่

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ยินดีต้อนรับผู้มาประเมินด้วยความยินดียิ่ง

คณะกรรมการได้ประเมินจากสภาพจริง และหลักฐานเอกสาร ผลการประเมิน ... ผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข