ประชุมคณะผู้บริหาร ครูภาษาไทย ศูนย์ฯบ้านเขว้า 2

วันที่โพสต์: 6 มิ.ย. 2016, 8:18:17

6-6-59 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เจ้าภาพการประชุมคณะผู้บริหาร ครูภาษาไทย ศูนย์ฯบ้านเขว้า 2 "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2559" โดยรับเกียรติจากท่าน ศน.ประเมิน บุญเสนา ชี้แนะแนวทางการดำเนินการ