เหรียญทอง ระดับชาติ

วันที่โพสต์: 5 มี.ค. 2013, 7:50:54

14 กุมภาพันธ์ 2556

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ได้รับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62