ผลการเรียนออนไลน์

ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์ School Mis

โรงเรียนบ้านกุดไผ่

ปีการศึกษา 2562

กรอกเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค